Problem eller önskemål

Målsättningar eller problem

 

En tydlig målsättning är bra att ha.

 

KBT bethandling fungerar väl för problem inom många olika områden som depresison, ångest, fobier, paniksyndrom, tvångssyndrom, hälsoångest (hypokondri), sömnproblem, missbruk, ätstörningar, kronisk smärta, kronisk trötthet samt stress- och utmattningsproblematik, relationsproblem, ovanor, livsstilsför-ändringar och bristande självkänsla.

 

 

Alice: Kan du vara snäll och tala om för mig vilken väg jag skall gå härifrån.

Katten: Det beror en hel del på vart du vill komma.

Alice: Jag bryr mig inte särskilt mycket om vart jag kommer.

Katten: Då spelar det inte så stor roll vilken väg du tar.”

 

(Dialogen är hämtad från ”Alice i Underlandet” av Lewis Carroll)

 

 

Karins Psykologtjänst AB, 556814-4348. www.karinspsykologtjanst.se © 2010