Om Karin

Om Karin Sandberg

 

 

Jag är legitimerad psykolog och erbjuder psykologisk behandling med KBT samt metoder som mindfulness, motiverande samtal samt Acceptance and Comittment

Therapy (ACT).

 

Jag tog min psykologexamen i Umeå 2004. Sedan dess har jag arbetat med:

 

  • Behandling av vuxna enskilt och i grupp på hälsocentral.
  • Utredning och behandling av barn, ungdomar och familjer på Barn och ungdomspsykiatrisk mottagning.
  • Konsultation åt personal verksamma inom skola och socialtjänst
  • Arbetsinriktad rehabilitering på Alfta Rehabcenter
  • Neropsykiatriska utredningar av barn och unga vuxna i team med barnpsykiatriker på Nepoteket.
  • Behandling och motiverande samtal av vuxna i egen privat verksamhet.

 

Jag är medlem i Psykologförbundet, Beteendererapeutsiska föreningen, Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier samt Sveriges Neuropsykologers förening.

 

 

 

Karins Psykologtjänst AB, 556814-4348. www.karinspsykologtjanst.se © 2010