Behandlingsmetoder

Metoder

 

KBT i allmänhet

Terapeut och patient är båda aktiva och bidrar till behandlingens framgång. KBT metoder har ett starkt forskningsstöd som effektiv behandling för en mångd problemområden.

 

KBT behandling är handlings- och målinriktad samt har fokus på här och nu. Det har en begränsad och ofta kort behandlingstid.

 

KBT passar väl för behandling av många olika problem. (Se Målsättningar eller problem ovan.)

 

Några exempel på specifika metoder:

 

  • MINDFULNESS

 

 

 

  • ACT (Acceptance and Comittement Therapy)

 

 

 

  • MOTIVERANDE SAMTAL

 

 

 

Karins Psykologtjänst AB, 556814-4348. www.karinspsykologtjanst.se © 2010